wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

« wstecz


  
ISSN 2544-4468
e-ISSN 2544-7904
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (skrócony zapis J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) jest wydawanym od 1983 r. recenzowanym czasopismem naukowym (wcześniej jako Annales UMCS sec. EE Zootechnica). Są w nim publikowane oryginalne artykuły dotyczące badań na zwierzętach, a główne tematy to: hodowla zwierząt i jej wpływ na środowisko naturalne, żywienie, genetyka, rozmnażanie, etologia i dobrostan zwierząt, produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego.
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, dostępne także w trybie otwartym online, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).
 
Czasopismo jest indeksowane przez: CAB, AGRIS, AGRO, FSTA, EBSCO, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.
 
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (short title J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) has published original articles concerning research on animals since 1983 (wcześniej Annales UMCS sec. EE Zootechnica). The main topics are: animal husbandry and its impact on environment, nutrition, genetics, reproduction, ethology and welfare, animal production, quality of animal products.
 
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy is print, and online open access journal, according to Budapest Declaration, under the terms of Creative Commons CC BY-NC-ND license (attribution – non-commercial use – no derivative works).
 
The journal is covered by: CAB, AGRIS, AGRO, FSTA, EBSCO, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.