wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

« wstecz


  
ISSN 2544-4468
e-ISSN 2544-7904
 

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Journal of Aniaml Science, Biology and Bioeconomy poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma” – zadanie finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy to czasopismo drukowane, dostępne także w trybie otwartym online, zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).
Czasopismo jest indeksowane przez: CAB, AGRIS, AGRO, FSTA, EBSCO, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy (short title J. Anim. Sci. Biol. Bioecon.) has published original articles concerning research on animals since 1983 (wcześniej Annales UMCS sec. EE Zootechnica). The main topics are: animal husbandry and its impact on environment, nutrition, genetics, reproduction, ethology and welfare, animal production, quality of animal products.
 
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy is print, and online open access journal, according to Budapest Declaration, under the terms of Creative Commons CC BY-NC-ND license (attribution – non-commercial use – no derivative works).
 
The journal is covered by: CAB, AGRIS, AGRO, FSTA, EBSCO, Index Copernicus - ICI Journal Master List, PBN/POL-index.