Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Agronomy Science

Lista recenzentów Agronomy Science (wcześniej Annales UMCS sectio E Agricultura) w 2017 r.
List of reviewers (formerly Annales UMCS sectio E Agricultura) for 2017

 • Adamus Adela, prof. dr hab. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Andrzejewska Jadwiga, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Bednarek Piotr T., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Panstwowy Instytut Badawczy, Radzikw)
 • Berova Malgorzata, prof. dr (Uniwersytet Rolniczy w Plowdiw, Bulgaria)
 • Biczak Robert, dr (Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie)
 • Bielski Stanislaw, dr hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Biesiada Anita, prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Blecharczyk Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Bhm Aleksander, prof. dr hab. (Politechnika Krakowska)
 • Bomanowska Anna, dr inz. (Uniwersytet Lódzki)
 • Borowy Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Buchwald Waldemar, prof. dr hab. (Instytut Wlókien Naturalnych i Roslin Zielarskich, Plewiska)
 • Bujak Henryk, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Czembor Jerzy H., prof. dr hab. (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Panstwowy Instytut Badawczy, Radzikw)
 • Cwintal Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Domaradzki Krzysztof, prof. dr hab. (Zaklad Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy
 • Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach, Wroclaw)
 • Doroszewska Teresa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Feledyn-Szewczyk Beata, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Filipek Tadeusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Gamrat Renata, dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Gawlik-Dziki Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Gasiorowska Barbara, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Grzebelus Dariusz, prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Gugala Marek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Haliniarz Malgorzata, dr inz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Harasim Adam, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Harasim Elzbieta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Hurej Michal, prof. dr hab. ( Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Jadczak Dorota, prof. dr hab. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Jastrzebska Magdalena, prof. dr hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Jaskiewicz Boguslawa, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Kalembasa Stanislaw, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Klopotowski Maciej, dr inz. arch. (Politechnika Bialostocka)
 • Kociuba Wanda, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Koper Jan, prof. dr hab. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Kornarzynski Krzysztof, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Kowalczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Kowalczyk-Jusko Alina, dr inz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Kramek Aneta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Krasowicz Stanislaw, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Król Beata, dr inz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Kwiatkowski Cezary, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Lugowska Maria, dr inz. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Majchrzak Leszek, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Matraszek Renata, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Matyka Mariusz, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Mlynarczyk Krzysztof, prof. dr hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Nachtman Grazyna, dr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
 • Niemirowicz-Szczytt Katarzyna, prof. dr hab. (Szkola Glwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Nowak Anna, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Nowak Michal, dr inz. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Nowak Sylwia, prof. dr hab. (Uniwersytet Opolski)
 • Okon Sylwia, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Olszak Remigiusz W., prof. dr hab. (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
 • Olszewska Marzenna, prof. dr. hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Osinska Ewa, prof. dr hab. (Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Paczos-Grzeda Edyta, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Pawlak Jan, prof. dr hab. (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddzial w Warszawie)
 • Piotrowicz-Cieslak Agnieszka, prof. dr hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Podolska Grazyna, prof. dr hab. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Prosba-Bialczyk Urszula, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Rachon Leszek, dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Rakoczy-Trojanowska Monika, prof. dr hab. (Szkola Glwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Roslon Wieslawa, dr (Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Rybinski Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roslin PAN, Poznan)
 • Sekutowski Tomasz, dr inz. (Zaklad Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach, Wroclaw)
 • Sobisz Zbigniew, prof. dr hab. (Akademia Pomorska w Slupsku)
 • Staniak Mariola, dr hab. prof. nadzw. (Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach)
 • Stepien Arkadiusz, dr hab. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Stojalowski Stefan, dr hab. inz. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Suwara Irena, prof. dr hab. (Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Swiecicki Wojciech, prof. dr hab. (Instytut Genetyki Roslin PAN, Poznan)
 • Waclawowicz Roman, prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Warda Marianna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Wisniewski Janusz, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Zapalska Magdalena, dr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Zarzecka Krystyna, prof. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Zawieja Janina, prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu)
 • Zuk-Golaszewska Krystyna, prof. dr hab. inz. (Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie)